Struktura nástřiku elektrickým obloukem

Dráty roztavené elektrickým obloukem v metalizační pistoli při teplotě až 4000°C jsou atomizovány důmyslným systémem vzduchových trysek.

Středové a boční trysky zajistí rozprášení taveného materiálu na mikročástečky (splaty), které se při dopadu na metalizovaný povrch slévají a vzájemně překrývají. Při dodržení správného principu nanášení (vzdálenost pistole, nastavená rychlost posuvu, tavící veličiny, rychlost pohybu ruky apod.) se výsledná porozita nástřiku u standardních systémů Thermion AVD a Precision Arc pohybuje do 5%. U jednotky Thermion AVD456HD lze dosáhnou při určitých materiálech i výsledné porozity 0,04%.

Eletroobloukové zařízení neovlivňují substrát, základní materiál se nenahřívá jako u metalizace plamenem (tavení drátu pomoci technických plynů), tedy lze použít i na hořlavé materiály či velmi tenké plechy.

 Struktura nastříkané vrstvy obsahuje jak dokonale natavené částice, tak i nežádoucí nedokonale natavené částice, případně částice chladnoucí za letu, vzduchové kapsy, oxidační částečky, případně prachové částice. Se zvyšujícím se počtem těchto nežádoucí částic klesá výsledná soudržnost vrstvy (koheze) a narůstá její porozita (vysoký obsah vzduchových kapes např. při nedokonalém natavení částic, či částic vychladlých během letu k povrchu – nutnost dodržovat aplikační vzdálenosti).

    

Podívejte se i na podrobnější informace ohledně principu metalizace. Nebo nás kontaktujte a zeptejte se na vše, co vás zajímá.