Nejčastější dotazy

Aplikace ochranného povlaku se při žárovém zinkování provádí ponořením předmětu do horké zinkové lázně, přičemž maximální rozměry předmětu jsou omezeny velikostí lázně. Zinkování je druh antikorozní ochrany. Při metalizaci (šopování) se ochranný povlak aplikuje natavením drátu ze zinku nebo jiných slitin pomocí plynového hořáku, resp. elektrického oblouku a následného nástřiku na předmět proudem stlačeného vzduchu. Kromě antikorozních nástřiků můžeme metalizovat mnoho jiných typů ochranných povlaků. 

Žádný, jedná se pouze o dva různé názvy procesu pojmenovaného dle patentu F. Schoopa patřící do kategorie žárových nástřiků.

Vysvětlení najdete v naší sekci “Jak si správně vybrat.” Plynová metalizace je levnější na pořízení, ale dražší na provoz, u obloukové metalizace je to přesně naopak. Metalizace plynem se hodí na menší a členitější plochy, oblouková metalizace na větší plochy, kde se využije její efektivity.  

V případě plynové metalizace musí pracovník absolvovat školení ETS dle normy 14918 viz školení. 

V případě obloukové metalizace školení dle normy není potřeba. 

Stejně jako u tryskání je vhodné mít oddělený prostor pro nástřik s kvalitní filtrací. 

Ano, zinkový nebo hliníkový prach je potenciálně výbušný, filtrace by měla mít certifikaci podle ATEX. 

V případě metalizace musíme myslet především na ochranu zraku a respiračního ústrojí. Zinkový drát a jeho slitiny při tavení vylučují dráždivý zápach, který může podráždit sliznice.

Při metalizaci elektrickým obloukem je proud získáván z tzv. svařovacích zdrojů. To jsou elektrická zařízení generující svařovací proud a napětí požadovaných charakteristik, a která mají dostatečnou účinnost, zatěžovatel a další vhodné parametry. Svařovací zdroje mohou dodávat stejnosměrný (usměrněný) proud nebo střídavý proud (v praxi dnes drtivá většina svářecích zdrojů využívá proud stejnosměrný). Svařovací zdroj má na starost přeměnu elektrického proudu a napětí z běžného (vyskytující se v elektrické síti 230V a 400V) na svářecí (cca 15-25V, ale 0-600A a i více). U obloukové metalizace je tedy energie potřebná k roztavení metalizačního drátu dodávaná jako teplo vzniklé při hoření elektrického oblouku. K vytvoření oblouku dochází u ústí pistole mezi konci dvojice drátů.  

Skládá se z elektrického transformátorového zdroje na kolečkách, podávacího zařízení (podavač) pro navíjení a rovnání drátu rovněž na vozíku a metalizační pistole. Mezi zdrojem a podavačem jsou dva silové a jeden řídící kabel.  K podavači je připojena hadice se stlačeným vzduchem z kompresoru. Pistole je k podavači připojena pomocí tzv. předního vedení, kdy je jedním “rukávem” vedena hadice se stlačeným vzduchem a kabely s teflonovými vložkami pro vedení drátu do pistole.  

K metalizační pistoli na vzduchový pohon jsou připojeny tři kabely vedoucí ke kompresoru a dvěma plynovým bombám (propan nebo acetylén a kyslík) osazených regulátory tlaku – k hadicím by měla být napojena i tzv. suchá předloha kvůli bezpečnosti. Drát je přiváděn zezadu do pistole a je umístěn na odvíjecím stojanu. 

U obloukové metalizace je zdrojem svařovací transformátor, který mění střídavý proud na stejnosměrný a ten následně vytvoří elektrický oblouk u ústí pistole mezi konci dvojice drátů. U plynové metalizace je zdrojem tavení propan nebo acetylén, přičemž dodávaný kyslík zvyšuje účinnost tavení. 

Záleží na výkonové třídě zařízení. U nejmenších zařízení postačí jednofázové připojení 230 V a jištění do 16A. U nejvýkonnějších tříd budete potřebovat třífázové připojení 400 V a jištění 40 A. 

Při napětí 28-32 V a proudu 300 A je příkon 13 kW, při zatížení proudem 450 A je příkon zhruba 21 kW a u nejvýkonnějších jednotek a proudu 650 A se zatížení pohybuje okolo 34 kW, přičemž největší zatížení je na začátku náběhové křivky.  

U menších jednotek (AVD 350 nebo ARC 149) postačí jištění 16A, u větších jednotek 32A, u nejvýkonnějších jednotek jako Precission Arc se doporučuje 40A. 

Prakticky na jakýkoliv. Důležité je, aby byl materiál odmaštěný, očištěný  a dostatečně zdrsněný. Výhodou metalizace je, že nedeformují a tepelně neovlivňují základní materiál - substrát. 

Ano, povrch základního materiálu upravujeme tak, abychom zlepšili přilnutí částic a u vrstev s požadavkem na pevnost také zakotvení celé vrstvy. Čistý kovový povrch připravený k metalizaci musí být matný a drsný. Nejběžnější způsobem zdrsnění povrchu je otryskání vhodnou ocelovou drtí, korundem nebo pískem (struskou).

U plynové metalizace doporučujeme Rz min 50 μm, u obloukové Rz min 80 μm. Předúprava povrchu je pro přilnavost nástřiku strategicky důležitá. 

Při nanášení roztaveného drátu nedochází k výraznějšímu teplotnímu ovlivnění podkladu (substrátu), protože roztavené částice se ochlazují při letu a začínají těsně před dopadem na substrát. Lze tedy metalizovat i tenké plechy. 

U metalizace plynem dosahujeme v případě antikorozních nástřiků výkonu maximálně 9  nastříkané plochy za hodinu. U obloukových zařízení je produktivita dvojnásobná až trojnásobná. U nejvýkonnějších jednotek Precission Arc s dvojící drátů o průměru 4,76 mm lze dosáhnout výkonu přes 50 m² za hodinu. 

Zařízení dělíme dle průměru drátu, systému navíjení a podávání drátu, mobilnosti zařízení, délky kabelů nebo produktivity. 

MK61, MK74, AD 3, MPA – tyto pistole jsou nastaveny na acetylén. 

MK73, PD 1, MPP - tyto pistole jsou nastaveny na propan butan. 

Drát ze sudů využíváme pro zakázky, kde aplikujeme nástřik na velké plochy ve stovkách metrů čtverečních. Do velkoobjemových sudů je možnost navinout 200 až 250 kg drátu, který poté můžeme navíjet nepřetržitě až do vypotřebování, aniž by nám vznikal mezi odpad z nespotřebovaného drátu, který již nelze navinout, jako je tomu u cívek. Díky tomu se sudy nazývají "Endless Drums - Nekonečné sudy." Sudy jsou pro velké zakázky ekonomicky výhodnější. Vzhledem k velké hmotnosti sudů je nutno počítat s omezenější mobilitou zařízení. 

Hmotnost drátu na cívce je 15 – 20 kg a navíjení drátu z cívek se hodí na zakázky v desítkách metrů čtverečních. Zařízení využívající cívky tedy poskytují snadnější mobilitu. Na druhou stranu u cívek je třeba počítat s částečným odpadem nevyužitelného drátu na konci cívky, který již není možné skrz hadice k pistoli navinout.  

U obloukového zařízení Thermion jsou řídící a silové kabely mezi zdrojem a podavačem v základním provedení 15 metrů (mohou se však pomocí rychlospojek prodloužit až na 90 metrů!), kabely mezi podavačem a pistolí jsou obvyklé dlouhé 4,5 metrů. U obloukového zařízení Metallisation mohou být nejdelší kabely až 20 + 20 metrů. 

Z důvodu bezpečnosti v případě zpětnému šlehnutí minimálně 5 metrů.  

Je třeba postupovat v souladu s normou zadavatele zakázky, s ohledem na minimální teplotu, rosný bod apod. Pro zajímavost: americké zařízení Thermion pracuje běžně na Aljašce při dvacetistupňových mrazech.  

Hodně záleží na údržbě stroje. Poctivá údržba eliminuje četnost výměny součástek. Občas je třeba vyměnit vzduchovou trysku nebo koncovky trubic vedení drátu v pistoli, pokud na nich dlouhodobě ulpívá metalizační prach. Doporučujeme rovněž pravidelnou kontrolu teflonových bovdenů pro vedení drátu. 

Kompletní návod na údržbu najdete v naší sekci Jak na údržbu.” Doporučujeme zařízení vyfoukat stlačeným vzduchem od prachu po každé práci a promazat vedení drátu před každou výměnou drátu. Zanedbaná údržba je příčinou 90% poruch, zatímco základní údržba zabere maximálně pár minut denně.  

Čistá hmotnost podavače drátu na cívkách je 25 kg, hmotnost zdroje 174 kg. Hmotnost metalizační pistole bez kabelů je 1 kg.  

Ano, námi dodávaná zařízení samozřejmě i servisujeme. Buď přímo u zákazníka nebo je možno dovézt zařízení k nám. V případě servisu v naší firmě doporučujeme dovézt celé zařízení, abychom mohli přesně analyzovat příčinu poruchy, vyčistit stroj a eliminovat případné komplikace. 

Ano, skladem držíme všechny díly podléhající běžnému opotřebení.

Plynová zařízení české výroby jsou obvykle skladem, dodání cca 5 pracovních dní. U obloukové metalizace je termín dodání 2 až 3 týdny.  

Ano, součástí každé dodávky je instalace zařízení a proškolení obsluhy. 

Ivo Bojas

Renáta Sabolová