Jak si správně vybrat zařízení pro antikorozní nástřik?

Nechcete vybírat sami? 

Zavolejte nám nebo napište. 

 

Obecné příklady, které Vám pomohou se zorientovat: 

Je třeba definovat velikost a tvar metalizovaných dílů. 

 • Drobnější a menší díly 

  • plyn 

 • Dlouhé, ale úzké plochy 

  • plyn 

 • Členitější plochy  

  • plyn  

 • Střední a větší díly 

  • oblouk 

 • Rovné souvislejší plochy  

  • oblouk 

     

Konkrétní příklady 

 • Ploty, brány, členité díly (př. podvozky) 

  • plyn 

 • Veteráni (motorky, karoserie aut), disky, motory, statory, profily malých šířek 

  • plyn nebo oblouk s drátem malého průměru 

 • Ocelové konstrukce, návěsy nákladních aut, profily větších šířek  

  • oblouk 

 • Ocelové konstrukce o velkých plochách, manipulační zařízení na přehradách 

  • oblouk s drátem velkého průměru ze sudů 

      

Rozhodli jste se, že si pořídíte technologii antikorozního žárového nástřiku využívající plyn nebo elektrický oblouk z důvodu produktivity, jednoduchosti, z ekonomických důvodů nebo proto, že po Vás tuto aplikační technologii vyžaduje Váš významný odběratel. Ať už tak či onak, nyní je na Vás dobře si rozmyslet, který typ technologie nakonec pořídíte v případě, že neuvažujete o koupi rovnou obou typů zařízení. Existuje celá řada otázek, díky kterým Vám pomůžeme definovat Vaše požadavky a na jejichž základě vybrat vhodný typ zařízení. Rovněž Vám umožníme udělat si ucelenou představu o tom, co vše technologie metalizace obnáší. 

Začněme otázkou, jaké jsou maximální a minimální rozměry a počty dílů, které se chystáte metalizovat? Pokud se jedná o malé díly nebo plochy o malé šířce a/nebo o nástřik členitých ploch, doporučujeme spíše plynové zařízení. Toto zařízení taví pouze jeden drát určitého průměru, má menší rozptyl nástřiku a tedy menší odpad drátu (tzv. prostřik).  Plynové zařízení je vhodnější i tehdy, pokud se chystáte metalizovat jen občas pro své vlastní potřeby ve své vlastní dílně. 

Pokud jsou součástí Vaší aplikace větší plochy uvažované rovnou v metrech čtverečních, např. mostní a jiné ocelové konstrukce, je na místě výběr obloukového zařízení, které využívá tavení dvojice drátů. V tomto případě už řešíme minimální potřebný výkon zařízení závislý na průměru dvojice drátů. Rovněž byste měli vědět, do jak míry má být zařízení mobilní. Uvedeme příklad: zařízení nastavené na použití drátu o průměru 1,6 nebo 2,3 mm je jakýmsi kompromisem mezi plynovou a obloukovou metalizací. Hodí se i na opravy již provedených nástřiků. Pro tyto jednotky se používají dráty na cívkách a jednotky lze pohodlně převážet. Zařízení nastavená pro průměr drátu 3,17 a 4,76 mm jsou nejefektivnější pro větší plochy. Tady je na místě se rozmyslet, zda budete používat drát na cívkách, nebo zda zvolíte ekonomičtější variantu drátu ve velkoobjemových sudech. V tom případě berte na vědomí, že dvojice sudů na vozíku se stojanem bude vážit přes 500 kg, tudíž je třeba znát terén, po kterém se budete pohybovat v případě externích zakázek. 

     

Když začnete uvažovat o metalizaci, položte si tyto otázky: 

Chcete metalizovat jen pro svou výrobu nebo komerčně? 

Chcete metalizovat u sebe nebo u zákazníka? 

Máte potřebné vybavení? – kompresor, dostatečné elektrické připojení a jištění, odsávání, ochranné pomůcky 

Máte zajištěno odmaštění a otryskání? 

Jaký typ zařízení jste si vybrali? 

     

Pokud nevíte, co vše budete potřebovat, zavolejte nám. Můžete se i podívat do naší sekce Blog